کد خبر 13824

شرکت محورسازان ایران خودرو زیان پیش بینی شده خود را به میزان 96 درصد کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت محورسازان ایران خودرو زیان خالص پیش بینی شده را از رقم 10 میلیارد تومان به 446 میلیون تومان کاهش داده است و علت آن را پیگیری و دریافت تعدیل فروش محصولات به مبلغ 9 میلیارد تومان اعلام کرده است.

خوساز

ارسال نظر

تازه ها