کد خبر 13768

با اقتصاد گزارش می دهد؛

شرکت فرآورده های نسوز ایران پیرو افشای قبلی و افزایش در مبلغ فروش از محل قرارداد فروش آجرهای کوره بلند ذوب آهن، از افزایش سود خالص پیش بینی شده خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت فرآورده های نسوز ایران پیرو انتشار یک اطلاعیه، از تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت سود (زیان) خالص پیش بینی شده قبلی خود را 60 میلیون و 700 هزار تومان اعلام نموده بود که با توجه به قرارداد فروش آجرهای کوره بلند ذوب آهن و تحویل بخشی از آن تا پایان سال 1396 و افزایش در مبلغ فروش، سود (زیان) خالص پیش بینی شده فعلی 76 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.
جزییات این اطلاعیه بدین شرح است: 
نسوز ایران

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها