کد خبر 13746

شرکت گروه فن آوا با توجه به به حدنصاب نرسیدن مجمع نوبت اول، در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری مجددا مجمع برگزار می نماید.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت گروه فن آوا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 را در سامانه کدال منتشر کرد. 

شرکت مذکور  پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1397/01/29 که به حد نصاب نرسید، از همه سهامداران حقیقی و حقوقی و نمایندگان آنان دعوت نمود،تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31درمحل تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک 6 مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها