کد خبر 13380

صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 نشان از ادامه دار شدن زیان های ثنوسا دارد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، درآمدهای عملیاتی شرکت نوسازی و ساختمان تهران با سرمایه 75 میلیارد تومان در دوره منتهی به 1395/12/30 صفر گزارش شده بود و در دوره منتهی به 1396/12/29 ، 3 میلیارد تومان ثبت شده است.

زیان خالص 15 میلیارد تومانی با کاهش 9 درصدی 13 میلیارد تومان گزارش شده است.

اما زیان انباشته در پایان دوره 82 درصد افزایش یافته و از رقم 53 میلیارد تومان به 97 میلیارد تومان رسیده است.

به ازای هر سهم نیز زیانی معادل 18 تومان منظور گردیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها