کد خبر 12416

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت مهندسی تکنوتار در خصوص شایعه منتشر شده به شرح ذیل توضیحاتی ارائه کرد:

پیرو شایعه منتشر شده در پایگاه خبری در فضای مجازی مبنی بر واگذاری شرکت سرمایه گذاری تکتار به استحضار می رساند در خصوص شرکت سرمایه گذاری تک تار (زیر مجموعه) به استحضار میرساند ، با توجه به عدم فعالیت و زیان انباشته شرکت مذکور در سال های اخیر ، شرکت فوق الذکر با تصویب هیات مدیره شرکت تکنو تار (شرکت مادر) پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 1396/10/16 واگذار گردیده .و لذا این واگذاری هیچ گونه تاثیری بر سود و زیان شرکت مهندسی تکنو تار نداشته است.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

تکنو

ارسال نظر

تازه ها