کد خبر 11460

اختصاصی با اقتصاد از نشست مدیرعامل بورس انرژی:

در دومین روز نمایشگاه بورس، بانک و بیمه علی سعیدی عضو هیئت مدیره سازمان بورس طی نشستی با موضوعیت تجربیات نوین در بازار مالی ایران از مزایای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گفت. وی با اشاره به پیشینه فعالیت این حوزه خاطرنشان کرد: اولین سرمایه گذاری که روی آن کار شد صندوق با درآمد ثابت است‌.اولین فعالیت این صندوق ها در پایان سال ۸۹ انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، 

علی سعیدی با بیان اینکه مردم در ابزارهای متنوع درآمد ثابت خیلی سرمایه گذاری نمیکنند، افزود: همانند بازار سهام که می بایست در  سبد خود تنوع ببخشیم ، در این حوزه نیز  باید با تشکیل یک سبد متنوع سراغ صندوق های درآمد ثابت بروند. 

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس تصریح کرد: مبانی علمی و محاسباتی صندوق با درآمد ثابت کمی بیشتر از سهام است. سال گذشته ۳ و نیم میلیارد دلار حجم صندوق های درآمد ثابت بود.

وی در ادامه ابراز داشت: امروزه صندوق سرمایه گذاری های با درآمد ثابت باید حداقل ده میلیارد تومان سرمایه داشته باشند چرا که با  کمتر از این میزان نمیتواند فعالیتی داشته باشند. 

علی سعیدی با اشاره به حسن فعالیت چند صندوق سرمایه گذاری، گفت: سال گذشته تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تمدن از شعب بانک مستقل شدند و از طریق سیستم های الکترونیک توانستند دریافت و پرداخت را خودشان انجام دهند. 

این مقام مسئول تصریح کرد: امروزه صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ میزان سرمایه تحت تملک از بانک های کشور بزرگتر شدند، به طوری که صندوق سرمایه گذاری تمدن در حال حاضر سرمایه ای حدود سی هزار میلیارد تومان دارد که برابر با سرمایه بانک کشاورزی است. 

وی در همین راستا افزود: بنظر میرسد در عصر جدید نهادهای صندوق های سرمایه گذاری جایگزین بانک ها خواهند شد چرا که امروزه ما صد و سی هزار میلیارد تومان وجوه تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری داریم بطوریکه از میزان معاملآت بورس اوراق بهادار نیز فراتر است.

علی سعیدی گفت: این صندوق ها از حیث شفافیت و ارایه صورتهای مالی و چابکدهی شرایط خیلی خوبی دارند. 

آنچه که در مورد این صندوق ها طی ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته امروزه محقق شده است. 

وی با اشاره به راه اندازی صندوق ارزی و صندوق سرمایه گذاری مسکن، اظهار کرد: راه اندازی صندوق ارزی از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری خواهد کرد.

وی درنهایت گفت: این صندوق ها میل سفته بازی و نوسان گیری ارزی  را جوابگو خواهد بود و نه لطمه ای به اقتصاد می زنند و‌میل به سرمایه گذاری را سیراب میکنند.

علی سعیدی با بیان اینکه مردم در ابزارهای متنوع درآمد ثابت خیلی سرمایه گذاری نمیکنند، افزود: همانند بازار سهام که می بایست در  سبد خود تنوع ببخشیم ، در این حوزه نیز  باید با تشکیل یک سبد متنوع سراغ صندوق های درآمد ثابت بروند. 

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس تصریح کرد: مبانی علمی و محاسباتی صندوق با درآمد ثابت کمی بیشتر از سهام است. سال گذشته ۳ و نیم میلیارد دلار حجم صندوق های درآمد ثابت بود.

وی در ادامه ابراز داشت: امروزه صندوق سرمایه گذاری های با درآمد ثابت باید حداقل ده میلیارد تومان سرمایه داشته باشند چرا که با  کمتر از این میزان نمیتواند فعالیتی داشته باشند. 

علی سعیدی با اشاره به حسن فعالیت چند صندوق سرمایه گذاری، گفت: سال گذشته تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تمدن از شعب بانک مستقل شدند و از طریق سیستم های الکترونیک توانستند دریافت و پرداخت را خودشان انجام دهند. 

این مقام مسئول تصریح کرد: امروزه صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ میزان سرمایه تحت تملک از بانک های کشور بزرگتر شدند، به طوری که صندوق سرمایه گذاری تمدن در حال حاضر سرمایه ای حدود سی هزار میلیارد تومان دارد که برابر با سرمایه بانک کشاورزی است. 

وی در همین راستا افزود: بنظر میرسد در عصر جدید نهادهای صندوق های سرمایه گذاری جایگزین بانک ها خواهند شد چرا که امروزه ما صد و سی هزار میلیارد تومان وجوه تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری داریم بطوریکه از میزان معاملآت بورس اوراق بهادار نیز فراتر است.

علی سعیدی گفت: این صندوق ها از حیث شفافیت و ارایه صورتهای مالی و چابکدهی شرایط خیلی خوبی دارند. 

آنچه که در مورد این صندوق ها طی ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته امروزه محقق شده است. 

وی با اشاره به راه اندازی صندوق ارزی و صندوق سرمایه گذاری مسکن، اظهار کرد: راه اندازی صندوق ارزی از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری خواهد کرد.

وی درنهایت گفت: این صندوق ها میل سفته بازی و نوسان گیری ارزی  را جوابگو خواهد بود و نه لطمه ای به اقتصاد می زنند و‌میل به سرمایه گذاری را سیراب میکنند.

علی سعیدی با بیان اینکه مردم در ابزارهای متنوع درآمد ثابت خیلی سرمایه گذاری نمیکنند، افزود: همانند بازار سهام که می بایست در  سبد خود تنوع ببخشیم ، در این حوزه نیز  باید با تشکیل یک سبد متنوع سراغ صندوق های درآمد ثابت بروند. 

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس تصریح کرد: مبانی علمی و محاسباتی صندوق با درآمد ثابت کمی بیشتر از سهام است. سال گذشته ۳ و نیم میلیارد دلار حجم صندوق های درآمد ثابت بود.

وی در ادامه ابراز داشت: امروزه صندوق سرمایه گذاری های با درآمد ثابت باید حداقل ده میلیارد تومان سرمایه داشته باشند چرا که با  کمتر از این میزان نمیتواند فعالیتی داشته باشند. 

علی سعیدی با اشاره به حسن فعالیت چند صندوق سرمایه گذاری، گفت: سال گذشته تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تمدن از شعب بانک مستقل شدند و از طریق سیستم های الکترونیک توانستند دریافت و پرداخت را خودشان انجام دهند. 

این مقام مسئول تصریح کرد: امروزه صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ میزان سرمایه تحت تملک از بانک های کشور بزرگتر شدند، به طوری که صندوق سرمایه گذاری تمدن در حال حاضر سرمایه ای حدود سی هزار میلیارد تومان دارد که برابر با سرمایه بانک کشاورزی است. 

وی در همین راستا افزود: بنظر میرسد در عصر جدید نهادهای صندوق های سرمایه گذاری جایگزین بانک ها خواهند شد چرا که امروزه ما صد و سی هزار میلیارد تومان وجوه تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری داریم بطوریکه از میزان معاملآت بورس اوراق بهادار نیز فراتر است.

علی سعیدی گفت: این صندوق ها از حیث شفافیت و ارایه صورتهای مالی و چابکدهی شرایط خیلی خوبی دارند. 

آنچه که در مورد این صندوق ها طی ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته امروزه محقق شده است. 

وی با اشاره به راه اندازی صندوق ارزی و صندوق سرمایه گذاری مسکن، اظهار کرد: راه اندازی صندوق ارزی از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری خواهد کرد.

وی درنهایت گفت: این صندوق ها میل سفته بازی و نوسان گیری ارزی  را جوابگو خواهد بود و نه لطمه ای به اقتصاد می زنند و‌میل به سرمایه گذاری را سیراب میکنند.

طی دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه دکتر حسینی مدیرعامل شرکت بورس انرژی عملکرد این بازار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در سال ۹۶ نسبت به سالهای قبل عملکرد بورس انرژی روند رو به رشدی را دنبال کرد. در تمام بازار های بورس انرژی رشد ۸۵ درصدی   ارزش معاملات را شاهد بودیم.همچنین در بازارهای فیزیکی نفتی رشد معاملات ۹۲درصد بوده است. 

وی در ادامه گفت: در سال ۹۶بازار اوراق گواهی ظرفیت راه اندازی شد که مورد استقبال شرکت های صنعتی و نیروگاه ها قرار گرفت. 

علی حسینی در ادامه تصریح کرد: رویداد دیگررشد قابل توجه کالاها بود که با  ۹۶درصدی عرضه شد و منجر به افزایش ارزش معاملات بورس انرژی شود.

همچنین ۱۰ فرآورده از پالایشگاه نفت آبادان در بورس انرژی پذیرش شده و عرضه آن ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بورس انرژی تصریح کرد: سال ۹۶نسبت به سال گذشته  ۹۵درصد کدهای معاملاتی در بازار صادراتی افزایش یافت. 

وی در خصوص  برنامه صادرات فرآورده های نفتی به سایر کشورها گفت: امکان صادرات تمام فرآورده‌ها برای فروشندگان وجود دارد و  تا به امروز به ۱۳ کشور فرآورده‌های های نفتی صادر شده است که در سال ۹۶با افزایش همراه بوده است. 

این مقام مسئول در پاسخ به نحوه ساز و کار صادرات نفت از طریق بورس انرژی اظهار کرد:  بعضی از فرآورده‌های های نفتی مانند نفت خام و نفت سفید  عمدتا صادراتی هستند لذا قطعا مناسبات بین المللی بر این مهم تاثیرگذار است اما در بورس انرژی مانع جدی برای این مقوله نداریم. تنها در نقل و انتقال ارز کمی مشکل وجود دارد که یکسری راهکار از بانکها ارایه شده است. اما عرضه نفت خام در بورس انرژی الزام قانونی دارد. اما بحث عدم موافقت برای عرضه نفت خام در بورس انرژی وجود ندارد ولی توسعه ابزارهای مهندسی مالی در این حوزه مورد تاکید واقع شده است. 

حسینی در خصوص  معاملات گاز در بورس انرژی گفت: یک طرح پیشنهادی  به شرکت ملی نفت داده ایم‌ . از نظر ما این امکان وجود دارد.اما ابهاماتی دارد که میشود گاز را عرضه کرد یا خیر که از نظر شرکت بورس انرژی این امر شدنی است. در تلاشیم فاز معاملاتی آن را شروع کنیم. 

مدیرعامل بورس انرژی درخصوص خریداران خارجی در این بورس ابراز خرسندی کرد و افزود: در این حوزه نیز  شرایط خیلی خوبی داریم و تعداد کدهای معاملاتی خارجی از رشد خوبی برخوردار است.

 

ارسال نظر

تازه ها