کد خبر 11248

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع برای سال مالی 3 سال پیش بانک سرمایه را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سرانجام بانک مرکزی مجوز برگزرای مجمع بانک سرمایه برای سال مالی منتهی به 94/12/29 را صادر کرد. 

2018-04-15 11_32_36-نامه بانک مرکزی (1) (1).pdf1

ارسال نظر

تازه ها