کد خبر 104324

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به سازمان بورس تذکر داد:

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران، در تذکری به سازمان بورس، اعلام کرد که این سازمان اقدام خاصی برای مدیریت و استفاده از ظرفیت کانال‌های بورسی انجام نداده است و دعاوی مطرح نشده بورسی را باید با سازوکار غیر کیفری حل و فصل کند.

به گزارش بااقصاد، در تذکر معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به سازمان بورس، آمده است: سازمان بورس نسبت به مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت کانال‌های بورسی اقدام نتیجه‌بخشی انجام نداده است و ظرف ۶ ماه برنامه عملیاتی و اجرایی خود را به انجام رساند.

در ادامه این تذکر، نوشته شده است: با توجه به لزوم صیانت و و حفظ اصحاب قلم سازمان بورس از ظرفیت‌های قانونی برای تعلیق تعقیب و استرداد شکایت استفاده کند.

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران، در ادامه آورده است: سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضایی را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل نماید.

ارسال نظر

تازه ها