کد خبر 103341

سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبه کیمته پایش ریسک بازار مبنی بر افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد را به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرده بود، از امروز شنبه 2 اسفندماه اجرا می‌شود.

به گزارش بااقتصاد، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درباره افزایش ضریب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را به کلیه شرکت های کارگزاری ابلاغ کرد که از امروز، شنبه دوم اسفندماه اجرا می‌شود.

بر این اساس، پیرو ابلاغیه صورت جلسه 3 مرداد سال 97 هیات مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و ابلاغیه‌های اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار طبق مصوبه هیات مدیره سازمان، مصوبه بند یک صورتجلسه 29 بهمن کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام، حق تقدم سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرح زیر ابلاغ می شود.

1. در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار( موضوع مواد 6 و 7 دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و بند 3 اصلاحات آن دستورالعمل) به شرح زیر تصمیم گیری شد:

2- در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس( موضوع جزء الف بند 3 پیوسته بند 8 صورتجلسه مرداد سال 97 هیات مدیره سازمان): 60 درصد قیمت پایانی است.

 

ارسال نظر

تازه ها