کد خبر 100053

بر اساس صورت‌های مالی شرکت سیمان ساوه در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۷۱درصدی در درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۱۲درصدی در سود عملیاتی، افزایش ۱۲۲درصدی در سود خالص، افزایش ۴۲ درصدی در دارایی‌ها و افزایش ۱۰۳درصدی در سود انباشته را ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت سیمان ساوه ۶۵۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۶۵۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت سیمان ساوه در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۳ هزار و ۳۰ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ یک هزار و ۳۲۹ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال است.

برآورد مبلغ فروش "ساوه" در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال است و رشد ۱۲درصد درآمد پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت سیمان ساوه عبارت است از: شرکت سیمان فارس و خوزستان (۲۶.۹۷درصد)،  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (۲۴.۳۰درصد)، شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری (۲۱.۴۸درصد) و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (۱۶.۱۳درصد) 

نکات با اهمیت گزارش شرکت سیمان ساوه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

* افزایش ۷۱درصدی در درآمدهای عملیاتی

* افزایش ۱۱۲درصدی در سود عملیاتی

* افزایش ۱۲۲درصدی در سود خالص

* افزایش ۴۲ درصدی در دارایی‌ها

* افزایش ۱۰۳درصدی در سودانباشته

* افزایش ۵۴ درصدی در حقوق مالکانه

* افزایش حاشیه سود خالص از۳۵.۲۴درصد به ۴۴.۶۲درصد

* افزایش حاشیه سود ناخالص از۴۳.۸۰درصد به۵۴.۸۸درصد

* افزایش گردش موجودی کالا از۱.۷۲ به ۱.۹۶

* افزایش بازده دارایی از ۳۵.۵۲درصد به ۶۶.۶۷درصد

* افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۸.۷۷درصد به ۱۱۹.۴۸درصد/ سنا

 

ارسال نظر

تازه ها