مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر اعلام کرد:

​مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر از پذیره‌نویسی 30 درصد از سرمایه 2000 میلیارد تومانی تامین سرمایه دماوند در یک روز…

چشم انداز بازار

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا

بازار پایه شاخص‌دار می‌شود