با اقتصاد گزارش می‌دهد

چگونگی دریافت سود سهام پس از گذشتن یک سال مالی همواره سوالی است که برای بسیاری از سهامداران پیش می‌آید. در حال حاضر…