کد خبر 61968

یادداشت اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی گفت بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی عملیات بازار باز است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی گفت بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی عملیات بازار باز است.  

وی همچنین در این یادداشت گفت قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی با اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد. 

photo_2019-09-02_12-37-01

ارسال نظر

تازه ها