کد خبر 33009

مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اظهار کرد

به گفته مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی، شرکتهای بیمه به دلیل ضعف ساختاری در محاسبات ریسک و دانش تحلیل احتمالات، هنوز تحلیل دقیقی از سودآوری بازار لیزینگ ندارند. بنابراین برای ورود به این بازار خطر نمی کنند

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،حامد کارگر سامانی مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی با اشاره به اینکه  شرکت های لیزینگ  با سطح توانایی محدود  همیشه به دنبال  بازارهای  کم ریسک و قابل دسترس هستند، افزود:"عدم ورود شرکت های بیمه‌گر در پذیرش  ریسک های مرتبط با حوزه لیزینگ ، موجب تحمیل ریسک های اعتباری مذکور به  خود شرکت های لیزینگ شده و شرکت های لیزینگ  مجبور شده اند خودشان جای خالی شرکت های بیمه گر را پرکنند.

وی، با بیان اینکه شرکت های لیزینگ با چالش های سیستماتیک و برون شرکتی رو به رو هستندکه رفع و حل آن فقط در درون محیط شرکت امکان پذیر نیست،عنوان کرد:«با وجود اینکه ماهیت فعالیت لیزینگ وفعالیت های اجاره ای سودآور است، اما این صنعت سودآور با مخاطراتی نظیر ریسک های اعتباری( به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد)،ریسک تجاری  و ریسک ناشی از تسعیر نرخ ارز ، رو به روست.»

کارگر سامانی ادامه داد :«میان پذیرش ریسک و بازدهی، یک رابطه همگرا وجود دارد، بنابراین با توجه به وجود بازارهای سودآور صنعت لیزینگ نظیر صنعت ساختمان و خودرو و حجم فعالیت دلالان و گردش مالی  در این بازارها، این فرصت برای شرکت های بیمه ای وجود دارد که نگاهی عمیق تر به تمامی بازارهای صنعت لیزینگ داشته باشند.»

وی گفت : ماموریت شرکت های لیزینگ مدیریت ریسک است نه پذیرش تمام و کمال آن، بنابراین شرکت های لیزینگ تا حد امکان با اخذ وثایق معتبر، خطرات ناشی  از عدم وصول مطالبات  آتی  را با طی مراحل فرآیندهای شناسایی و اعتبار سنجی مستاجرین، شناسائی می کنند.

مدیرعامل  لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی  تصریح کرد: با عدم ایفای به موقع تعهدات مشتریان از جمله عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره یا ارزش اسقاط تضمین شده ، دارائی ها و خرید دارائی در پایان قرارداد به قیمت معین و در نهایت پدیده اقساط معوق و تراکم پرونده های حقوقی، قضائی و انتظامی روبه رو است که این موضوع  باعث تضعیف ساختار سرمایه شرکت های لیزینگی می شود.»

وی، اظهارداشت:«تنها راه ممکن  کاهش ریسک های اعتباری از طریق  سخت گیری در اعتبار سنجی و اخذ وثایق و تضامین معتبر با قدرت نقد شوندگی و ارزش بالا و سریع المعامله است.

کارگر سامانی،همچنین به سایر فرصت های همکاری و  مشارکت  شرکت های بیمه با شرکت های لیزینگ اشاره کرد و افزود  شرکت های بیمه می توانند از منظر شریک تجاری  از فرصت های موجود در شرکت های لیزینگ بهرمند شود.

به گفته وی، شرکت های لیزینگ به دلیل راهکارها و ساختار اجرایی  خود در قالب نهاد  مالی و اعتباری  مورد تایید بانک مرکزی می توانند در صرف منابع مالی  شرکت های بیمه نیز موثر واقع شوند.

 

منبع: چابک انلاین

ارسال نظر

تازه ها