کد خبر 31037

طبق اعلام بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری دارایی‌های خارجی به ۴۵۹۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، میزان دارایی خارجی سیستم بانکی در شهریور ماه سال جاری ۸۱۹۹.۲ میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد رشد داشته است.
به علاوه بدهی بخش دولتی در دروه مورد بررسی ۲۹۳۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته حدود ۲۳.۸ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که بدهی بخش غیر دولتی ۱۱۶۵۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد ۱۷.۵ درصد نست به به مدت مشابه سال ۹۶ بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نیز ۶.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.


دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

طبق اعلام بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری دارایی‌های خارجی به ۴۵۹۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد نظر ۶۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از افزایش ۴.۶ درصدی بوده؛ البته بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری ۲۲۲۷.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

براساس این گزارش میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۷.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به ۳۶۰۷.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد منفی ۲۴.۵ درصد، ۸۸ هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۵ درصد افزایش به ۱۸۱۲.۱ هزار میلیارد ریال رسید و بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره شهریورماه سال ۹۷ با ۵.۹ درصد کاهش به ۴۵۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

در این میان میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در شهریورماه سال جاری ۵۶۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد به علاوه سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۸۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه اینجاست که جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۲۵۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت شهریورماه سال ۹۶ دارای ۲۰ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در شهریورماه به ۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۴ درصد نسبت به شهریور ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

براساس این آمار، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در شهریورماه سال جاری ۸۵۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۷.۶ درصد رشد یافته است؛ جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۶۷۲ هزار میلیارد ریال است که ۱۸.۶ درصد رشد دارد. 
گفتنی است، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۳.۷ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۵.۹ درصد نسبت به شهریور ۹۶ دارد.

منبع: میزان

ارسال نظر

تازه ها