با اعلام بانک مرکزی

بانک مرکزی در آماری اعلام کرد تا پایان مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹ دستگاه کارتخوان در سراسر…

تازه ها