مدیر‌کل نظارت بر امور زیارت سازمان حج گفته است که زائرین برای ثبت نام روادید عراق حدود 40 دلار می پردازند و هر دلار بر…

تازه ها