معاون بیمه مرکزی گفت: با اصلاح مقررات دیگر یک شرکت بیمه نمی‌تواند تمام منابع خود را در یک بانک سپرده گذاری کند و…

تازه ها