با اعلام نرخ رسمی 47 ارز خارجی توسط بانک مرکزی حدود 11 نرخ دچار افزایش شده‌اند و برخی دیگر از جمله کاهش داشته‌اند.

تازه ها