با هماهنگی وزارت کشور

معاون شهردار تهران، گفت: از ابتدای مهرماه امسال تمامی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظارت شهرداری قرار می گیرند.

تازه ها