کد خبر 97536

روز گذشته شاخص اطمینان مصرف کنندگان آمریکا منتشر شد و بد بودن این شاخص باعث افت شاخص های سهام در آمریکا و اروپا شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روز گذشته بازار جهانی روز خوبی را پشت سر نگذاشت و با افت شاخص ها همراه شد. شاخص های آتی سهام آمریکا به دلیل افزایش آمار کرونا در جهان، عدم تصویب بسته حمایت مالی و افزایش احتمال برنده شدن بایدن در انتخابات آمریکا با ریزش همراه شد.

دلار آمریکا روز گذشته دوباره در بازار فارکس تقویت شد و دلیل این رشد ریسک گریز بودن بازارهای سهام است که تاثیر خود را بر روی بازار فارکس گذاشت.

روز گذشته دو گزارش مالی مهم منتشر شد، یکی از گزارش ها مربوط به شرکت ماکروسافت بود که به دلیل ناامیدکننده بودن این گزارش مالی، شاهد ریزش این سهام در بازار آمریکا بوده ایم.

دیگر آمار منتشر شده که تاثیر مهمی بر روی دیدگاه سرمایه گذاران بازار جهانی داشته است آمار شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکا بود که به دلیل پایین تر بودن آن از انتظارات بازار باعث ریزش شاخص آتی سهام در آمریکا و اروپا شد.

 

ارسال نظر

تازه ها