کد خبر 94929

اداره آمار کار آمریکا در گزارشی از افزایش نرخ ماهانه تورم تولیدکننده خبر داد که بهتر از انتظارات عمل کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ اداره آمار کار آمریکا در گزارشی نرخ تورم تولیدکننده در آمریکا را اعلام کرد.

طبق گزارش این اداره نرخ تورم تولیدکننده در ماه آگوست آمریکا ۰/۳ درصد افزایش یافته است در حالی که اقتصاددانان نرخ ۰/۲ را پیش بینی کرده بودند. 

نرخ تورم تولیدکننده یا PPI در ماه جولای ۰/۶ درصد افزایش یافته بود که ۰/۳ درصد بیشتر از ماه آگوست است.

انتهای خبر

ارسال نظر

تازه ها