کد خبر 94928

بر اساس گزارش اولیه وزارت کار آمریکا

طبق گزارش وزارت کار آمریکا تعداد بیکاران در هفته گذشته دوباره افزایش یافت و به ۸۸۴ هزار نفر رسید در حالی که یک هفته پیش از آن ۸۸۱ هزار نفر اعلام بیکاری کرده بودند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ وزارت کار آمریکا آمار اولیه تعداد بیکاران در هفته گذشته را اعلام کرد که بر اساس این گزارش ۸۸۴ هزار نفر به دلیل بیکار شدن درخواست بیمه بیکاری داده اند. 

اقتصاددانان آمار بیکاران را ۸۳۸ هزار نفر پیش بینی کرده بودند اما آمار واقعی بسیار بیش از این تعداد بود.

دو هفته پیش تعداد بیکاران هفتگی که درخواست بیمه بیکاری کرده بودند ۸۸۱ هزار نفر بود. 

انتهای خبر 

ارسال نظر

تازه ها