کد خبر 103391

سیتی گروپ پیش‌بینی کرد

طبق گزارش بانک بزرگ سیتی گروپ طی 5 سال آتی جهان تنها در سال 2023 با مازاد عرضه جهانی مس روبرو خواهد بود و در باقی سال‌ها کسری عرضه جهانی مس وجود خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک بین‌المللی «سیتی گروپ» در گزارشی به برآورد وضعیت عرضه مس در جهان پرداخته است.

در گزارش این بانک آمده است در 5 سال آتی یعنی تا سال 2025 بیشترین کسری عرضه جهانی مس مربوط به سال 2021 خواهد بود که چیزی در حدود 500 هزار تن خواهد بود.

همچنین طبق گزارش این بانک در طی 5 سال آتی تنها در سال 2023 است که جهان با مازاد عرضه مس در جهان رو برو خواهد شد که معادل 100 هزار تن خواهد بود.

در سال 2022 نیز کسری عرضه مس کمتر از سال 2021 خواهد بود و رقمی معادل 100 هزار تن است و این میزان در سال 2024 به رقمی کمتر از 50 هزار تن خواهد رسید.

سیتی گروپ در این گزارش می‌افزاید که در سال 2025 دوباره بازار با افزایش کسری عرضه جهانی روبرو خواهد شد.

1منبع: کامودیتی

 

ارسال نظر

تازه ها