کد خبر 102179

انجمن جهانی فولاد گزارش داد

طبق گزارش انجمن جهانی فولاد میزان کل تولید فولاد خام جهان در سال 2020 بیش از 1 میلیارد و 864 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2019 افت 0/9 داشته و این در حالی است که میزان تولید ایران در سال 2020 نسبت به سال گذشته رشد 13 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش بخش بین‌الملل پایگاه خبری بااقتصاد، طبق گزارشی که انجمن جهانی فولاد از میزان تولید فولاد خام منتشر کرده است، میزان تولید فولاد خام جهان در سال 2020 به 1 میلیارد و 864 میلیون تن رسید که نسبت به سال 2019 افت 0/9 درصدی را تجربه کرده است.

6

آسیا

میزان تولید آسیا در سال 2020 حدود 1 میلیارد و 374 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2019 رشد 1.5 درصدی داشته است. تولید چین در سال 2020 به 1 میلیارد و 53 میلیون تن رسید که رشدی معادل 5.2 درصد نسبت به سال 2019 داشته است. این در حالی است که سهم تولید چین از کل تولید فولاد خام جهان از 53.3 درصد در سال 2019 به 56.5 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.

تولید فولاد خام هندوستان نیز در سال 2020 حدود 99 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2019 افت 10 درصدی را تجربه کرده است. ژاپن نیز حدود 83 میلیون تن فولاد خام در سال 2020 تولید کرد که نسبت به سال قبل از آن افت 16.2 درصدی داشته است و کره جنوبی نیز با تولید 67 میلیون تن افت 6 درصدی را نسبت به سال 2019 تجربه کرده است.

اروپا

اتحادیه اروپا در سال 2020 بیش از 138 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به سال 2019 افت 11.8 درصدی داشته است در حالی که آلمان با تولید 35 میلیون تن در سال 2020 کاهش 10 درصدی نسبت به سال قبل از آن را ثبت کرده است.

CIS

در کشورهای حوزه CIS نیز میزان تولید فولاد خام به 102 میلیون تن در سال 2020 رسید که نسبت به سال 2019 رشد 1.5 درصدی و این در حالی است که روسیه طبق گزارش انجمن جهانی فولاد حدود 73 میلیون تن فولاد در سال مورد نظر تولید کرده که رشد 2.6 درصدی نسبت به سال 2019 داشته است و اوکراین نیز با تولید 20 میلیون تن در سال 2020 افت 1.1 درصدی را تجربه کرده است.

آمریکای شمالی

میزان کل تولید فولاد خام در آمریکای شمالی حدود 101 میلیون تن بوده که افت سنگین 15 درصدی نسبت به سال 2019 را ثبت کرده و در این میان ایالات متحده بیش از 72 میلیون تن تولید داشته که افت چشمگیر بیش از 17 درصدی را نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد.

خاورمیانه

کل تولید فولاد خاورمیانه در سال 2020 بیش از 45 میلیون تن بوده که رشد 2.5 درصدی را نسبت به سال 2019 داشته است. ایران طبق این گزارش برآورد شده که 29 میلیون تن فولاد خام تولید کرده که رشد چشمگیر 13 درصدی را نسبت به سال 2019 داشته است. رشد تولید فولاد خام ایران در سال 2020 بیشترین میزان رشد در میان کشورهای تولیدکننده فولاد جهان بوده است.

آمریکای جنوبی

تولید سالانه فولاد خام در سال 2020 در آمریکای جنوبی بیش از 38 میلیون تن بوده که کاهش 8.4 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. برزیل که مهمترین تولیدکننده فولاد در آمریکای جنوبی است حدود 31 میلیون تن تولید داشته که افت نزدیک به 5 درصدی را ثبت کرده است.

ترکیه

تولید فولاد خام ترکیه در سال 2020 حدود 35 میلیون تن بوده که رشد 6 درصدی نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد.

آفریقا

میزان تولید کل فولاد خام در قاره آفریقا بیش از 17 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2019 تغییر چندانی نداشته است.

اقیانوسیه

کشورهای قاره اقیانوسیه بیش از 6 میلیون تن تولید فولاد خام در سال 2020 داشته‌اند که افت 1.4 درصدی در سال 2019 داشته است.

7

8

9

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها