کد خبر 36695

گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که رشد مصرف برق خانگی از رشد مصرف برق صنعتی پیشی گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در بخش فروش برق به هر یک از بخش‌های مصرف کننده میزان مصرف بخش خانگی 5.4 درصد در طی سال‌های برنامه چهارم توسعه رشد داشته است. این در حالی است که مصرف بخش صنعت طی همین دوره 5.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

براساس اطلاعات مندرج در گزارش سازمان برنامه و بودجه مصرف بخش خانگی در طی دوره برنامه پنجم معادل 4.6 درصد و بخش صنعت نیز 3.96 درصد رشد داشته است.

منبع: فارس 

ارسال نظر

تازه ها