کد خبر 36668

میزان تلفات بخش انتقال و توزیع برق از 18.1 درصد به 16.6 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، تلفات شبکه برق روند کاهشی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که در  میزان تلفات بخش انتقال در سال 83 از 4.9 درصد به 3.6 درصد در سال 88 کاهش یافته است و در همین دوره میزان تلفات بخش توزیع نیز از 16.4 در سال 83 به 15.9 درصد در سال 88 کاهش یافته است.

میزان کل تلفات بخش انتقال و توزیع از 18.1 درصد در سال 89 به 16.6 درصد در سال 96 کاهش یافته است.

این آمارها نشان می‌دهد که جلوگیری از اتلاف انرژی در این حوزه منجر به صرفه‌جویی انرژی قابل توجهی خواهد شد و لذا از مهمترین اولویت‌های سرمایه گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود.

فارس

ارسال نظر

تازه ها