کد خبر 19093

بر اساس اعلام شرکت توزیع برق استان تهران در صورت عدم صرفه جویی هم وطنان در مصرف برق، برنامه قطعی به منظور توزیع مناسب بار شبکه انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه زمانبندی احتمالی در صورت عدم صرفه جویی و عدم کاهش بار شبکه اتفاق خواهد افتاد.

براساس این برنامه زمابندی، ساعات اعمال محدودیت بار در شبکه توزیع برق تهران ساعات 11 تا 15 ؛ 13 تا 15 ؛ 15 تا 17، 17 تا 18 خواهد بود. مناطقی که در ساعات مذکور ، احتمالا قطع برق خواهند داشت، با رنگهای مختلف بر روی نقشه تهران مشخص شده است. 

TEHRAN970417NEW

 

ارسال نظر

تازه ها