بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن بیان اینکه برداشت روزانه ایران از میادین گازی افزایش یافته در ادامه گفت طبق…

تازه ها