به دنبال احتمال تحریم نفتی ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام قیمت نفت اوپک پیوسته در حال افزایش است و در یک روز اخیر…

تازه ها