آمارها از افزایش میزان ذخایر نفت آمریکا و همچنین قول عربستان سعودی مبنی تلاش این کشور برای حفظ تعادل در بازار نفت باعث…

تازه ها