مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز از جهش 2.2 درصدی تولید گاز در کشور در سه ماهه اول سال خبر داد.

تازه ها