رویترز به نقل از برخی منابع خبری از مذاکرات اپک و هم پیمانانش بر سر کاهش تولید نفت به میزان روزانه 1.4 میلیون بشکه خبر…

تازه ها