با اعلام خبرگزاری دولتی عربستان سعودی

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد که از ماه آینده به دلیل کاهش تقاضای داخلی صادرات خود را…

تازه ها