قیمت نفت برنت دریای شمال امروز با افزایش قیمت همراه بود و به 67 دلار و 60 سنت رسید و در آستانه 68 دلار قرار گرفت.

تازه ها