کد خبر 14454

طبق آمار غیر انتقادی و مورد تایید مراکز دولتی و شرکت بازرگانی دولتی ایران ، سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم با نرخ یارانه ای توسط کارخانجات آرد سراسر کشور تبدیل به آرد مصرفی نانوائی ها می شود .

 downloadعلی رضوان زاده

عنایت یارانه ای دولت جهت گندم یاد شده به ازاء هر کیلو گرم گندم خریداری شده با هدف حمایت از تولید داخلی و کشاورز ایرانی  حدود 8500 ریال می باشد که این عدد با کسر قیمت فروش 6500 ریال از قیمت تمام شده 15000 ریال ( خرید بعلاوه نگهداری و حمل ) کسر و کشف گردیده است .

متاسفانه به جهت عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید و منفعت طلبی های صنفی و به روز نبودن دستمزد آسیابانی کارخانجات و بی دقتی به سلامت تغذیه ، بخش قابل توجه ( وزنی ) و ارزشمند ( محتوای غذائی ) گندم که تامین کننده آهن و فیبر مورد نیاز بدن انسان در جیره غذائی روزانه می باشد جهت فقط ظاهری سفید و روشن تر آرد و نان از گندم جدا گردیده و موجب فقر غذائی در افراد بخصوص شهر نشینان گردیده است .

و باز بسیار تاسف که میزان سبوس گیری غیر متعارف و غیر استاندارد از آرد و گندم ( حداقل 5 تا 10 درصد بیش از حد مجاز برای آرد خبازی ) موجب انتقال بیش از 780  میلیارد تومان از یارانه تولید که باید روزی کشاورز و یا ذخیره در خزانه شود  ، مورد مصرف دامدار قرار می گیرد .

و نکته قابل توجه اینکه سبوس یاد شده جبران خلا بازار واردات نهاده های دامی را می نماید .

با محاسبه 7.5 درصد متوسط سبوس گیری مازادی که صورت میگیرد ، در واقع به میزان 825 هزار تن گندم خوراکی بیشتر با نرخ 15000 ریال تامین می شود که با کسر قیمت فروش سبوس 550 تومان ، رقمی معادل 873.75 میلیارد تومان حاصل خواهد شد .

سایر موضوعات مرتبط به این موضوع  که قابلیت بررسی برای ما دارد عبارتند از :

  • توجه به تغذیه سالم و کاهش هزینه های درمانی در جبران کسری اهن ، فیبر و سایر مواد غذائی حذف شده در هنگام سبوس گیری از گندم .
  • یارانه اختصاصی برای نهاده های دامی و تداخل منابع و مخارج این یارانه ها .
  • کیفی سازی خرید گندم کشاورز بر اساس آنالیز و نه بصورت فله ای و غیر برابر .

علی رضوان زاده

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها