کد خبر 61763

مرکز آمار

بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال به ۱۴.۴ درصد رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز آمار ایران نرخ تورم قیمت تولید کننده در کل کشور را اعلام کرده که بر اساس آن تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۶۹،۵ درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان ۱۳۹۷، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۱۴،۴ درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان ۱۳۹۷، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (۴.۲- درصد)، بخش خدمات (۵.۹ درصد) و بخش صنعت (۱۳.۷ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (۳۵.۵ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه


این مرکز تاکید کرده که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۶۹،۵ درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان ۱۳۹۷، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالا‌ها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در بخش‌های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (۱۷.۳- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش صنعت (۸۸.۷ درصد) است.

 

تورم سالانه

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۸ به ۵۸،۶ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۱۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۲.۲- درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت (۷۷.۲ درصد) است.

 

ارسال نظر

تازه ها