کد خبر 257

از ابتدای سال جاری تاکنون رقم خورد،

واگذاری 117میلیارد تومان اموال دولتی در سال جاری در حالی رقم خورد که 8.2 درصد این واگذاری از طریق بورس ، 10.9 درصد ترجیحی و 80.7 درصد از طریق واگذاری بلوکی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،  روابط عمومی سازمان خصوصی سازی عنوان کرد؛ از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۷۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده به فروش رسیده که این میزان واگذاری، ۱۰۴۶ میلیارد ریال به صورت بلوکی و ۱۲۸ میلیارد ریال به صورت ترجیحی بوده است.

همچنین از ۱۱۷۴ میلیارد ریال واگذاری در این مدت ۱۰۲ میلیارد ریال از طریق بورس و ۱۰۷۴ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده که ۱۰۶۹ میلیارد ریال آن متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و ۱۰۵ میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری‌ها بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها