کد خبر 24590

براساس گزارش بانک مرکزی

آمار بانک مرکزی حاکی از انتشار 45هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده است که از این مقدار 24 هزار و 595 میلیارد ریال آن به فروش رفته است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص آمارهای اقتصادی 4 ماه ابتدایی سال 97، میزان انتشار اوراق مشارکت اعم از اوراق مشارکت دولتی و بودجه ای و اوراق مشارکت شهرداری معادل 45 هزار میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ 24 هزار و 595 میلیارد ریال از آن به فروش رفته است. 

سهم دولت از این میزان اوراق منتشر شده معادل 20 هزار میلیارد ریال بوده است که از کل آن 12 هزار و 597 میلیارد آن فروخته شده است. سهم شهرداری ها برای تکمیل پروژه های قطار شهری در شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز، قم و تهران معادل 25 هزار میلیارد ریال  بوده است که از این مقدار نیز 11هزار و 998 میلیارد ریال آن به فروش رفته است.

اوراق مشارکت

گزارش کامل بانک مرکزی در خصوص عملکرد چهارماهه ابتدایی بازار سرمایه در سال 97 در فایل زیر قابلمشاهده است.

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها