کد خبر 16326

براساس آنچه که از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است ادارات مالیاتی موظف هستند که در خصوص ددرآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تفکیکی برمبنای منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را به خزانه اعلام کنند.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، در بخشی از این ابلاغیه آمده است: ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

همچنین ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­ های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۷ و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.

ابلاغیه مالیات

ابلاغیه مالیات 2

ارسال نظر

تازه ها