کد خبر 16108

یکی از موارد کسری حقوق مالیات است که هرساله همزمان با سایر مواردی تعیینی برای دستمزد اعلام می شود و امسال نیز، هم نرخ ها و بازه های دستمزدی که به آن مالیات تعلق می گیرد افزایش یافته است، سقف معافیت مالیاتی که یکی از موارد با اهمییت در این اعلامات سالانه هستند معادل 2میلیون و 300 هزار تومان است و از این سطح به بالاتر با درصدهای مختلف در بازه های تعریف شده مشمول مالیات می شوند.در این گزارش بااقتصاد به دنبال این است که میزان مالیاتی را که به سطوح مختلف دستمزدی تعلق می گیرد دقیقا تعیین کند و جزئیات آن را برای مخاطبین تشریح کند .

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، از آنجا که قشربزرگی  ایرانیان، کارمندان بخش دولتی و خصوصی هستند از این رو افراد زیادی مایل هستند که بدانند کسری از حقوقشان بابت مالیات چقدر می شود. علاوه بر آن تغییراتی که در حقوق کارمندان بخش خصوصی و دولتی اعمال و یا قرار است اعمال شود موجب شده است جای برخی پرسش ها را به وجود آورده است برای مثال معافیت مالیاتی تا چه سطحی از حقوق ها را شامل می شود و از چه سطحی به بعد و با چه ضریبی افراد باید مالیات بپردازند، براساس قوانین سال 1397، افرادی که ماهانه حقوقی تا سقف 2میلیون و 300 هزار تومان دریافت می کنند از مالیات معاف هستند. در سطح بعدی از مازاد حقوق بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان تا 6 میلیون و 900 هزار تومان مالیاتی با نرخ 10 درصد دریافت می شود و دربازه 6 میلیون و 900 هزار تا 9 میلیون و 200 هزار تومان مالیاتی معادل 15 درصد دریافت می شود تا در سطوح بعدی بین 9 میلیون و 200 هزار تومانی  تا 13 میلیون و 800 هزار تومانی نرخ مالیات برابر با 25 درصد است و از 13 میلیون و 800 هزار تومان بیشتر باید معادل 35 درصد وام بپردازند.

میزان معافیت مالیات

حقوق ماهانه

حقوق سالانه

 0درصد-معاف از مالیات

2300000

27600000

10درصد

6900000-2300000

82800000-27600000

15 درصد

9200000-6900000

110400000-82800000

25 درصد

13800000-9200000

165600000-110400000

35 درصد

13800000

165600

 

برای مثال فردی که 18 میلیون تومان در ماه معادل 168 میلیون تومان در سال حقوق می گیرد چه میزان مالیات پرداخت می کند. اگر حقوق این فرد را در 5 بازه بالا تعریف کنیم میزان مالیات متعلق به هر بازه را می توانیم با هم جمع کنیم و در نهایت میزان مالیاتی که به وی تعلق می گیرد را محاسبه کنیم.

2300000-0                                       0

2300000-6900000                          2300000*10%=230000

6900000-9200000                          2300000*15%=345000

9200000-13800000                        4600000*25%=1150000

13800000-18000000                      4200000*35%=1147000

         مبلغ کل مالیات                              2میلیون و872 هزار تومان    

بنابرین میزان مالیاتی که به 18 میلیون تومان دستمزد تعلق می گیرد معادل 2 میلیون و 872 هزار تومان است.

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها