کد خبر 13848

کاهش حجم پایه پولی و حجم نقدینگی در بازار در حالی رقم خورده است که بانک مرکزی با فروش سکه طلا بخشی 10 هزار و 900 میلیارد تومان از پایه پولی موجود و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 7.3 حدود 79 هزار و 570 میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، با توجه به زمان‌های تعیین شده برای عرضه سکه‌های پیش فروشی، میزان سکه‌ در سررسید‌های مختلف و ارزش مجموع سکه‌های پیش فروش شده قابل محاسبه است.

بانک مرکزی از 17 فروردین ماه قیمت سکه 6 ماهه و یکساله را به ترتیب 75 هزار تومان و 50 هزار تومان افزایش داد و بخشی از سکه‌های این ماه پیش از افزایش قیمت پیش خرید شده بود، میانگین بهای هر قطعه سکه برای تحویل در مهر ماه امسال یک میلیون و 455 هزار تومان و برای تحویل در فروردین ماه سال آینده یک میلیون 340 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

در طرح پیش فروش سکه 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه پیش فروش شد که 799 هزار قطعه سکه یک ماهه، 666 هزار و 500 قطعه سکه سه ماهه،  2 میلیون و 852 هزار قطعه سکه 6 ماهه، 825 هزار قطعه سکه 9 ماهه، 2 میلیون و 28 هزار و 500 قطعه سکه یک ساله، 65 هزار و 500 قطعه سکه 18 ماهه و 408 هزار قطعه سکه دو ساله بوده است.

اگر این طرح را از منظر متغیرهای پولی بررسی کنیم، در مجموع 10 هزار و 900 میلیارد تومان از حجم پایه پولی کاسته شده و با توجه قرار داشتن عدد ضریب فزاینده پولی در سطح 7.3، در مجموع 79 هزار و 570 میلیارد تومان در مدت یک سال از حجم نقدینگی کاسته شده است. 

نوع پیش فروش دوره سررسید پیش فروش میزان پیش فروش بهای هر قطعه سکه پول جمع آوری شده   ( تومان)
یک ماهه اردیبهشت ماه 799،000 1،590،000 1270 میلیارد و 410 میلیون
سه ماهه تیر ماه 666،500 1،540،000 1026 میلیارد و 410 میلیون
6 ماهه مرداد ماه 292،000 1،400،000 408 میلیارد و 800 میلیون
6 ماهه شهریور ماه 366،000 1،400،000 532 میلیارد و 530 میلیون
6 ماهه مهر ماه 1،287،000 1،455،000 1898 میلیارد و 325 میلیون
6 ماهه آبان ماه 907،000 1،475،000 1337 میلیارد و 825 میلیون
9 ماهه دی ماه 70،000 1،410،000 98 میلیارد و 700 میلیون
9 ماهه بهمن ماه 758،000 1،410،000 1068 میلیارد و 780 میلیون
یک ساله بهمن ماه 80،000* حدود 1،300،000 104 میلیارد تومان
یک ساله اسفند ماه 677،000 1،300،000 880 میلیارد و 100 میلیون
یکساله فروردین 98 882،000 1،340،000 1181 میلیارد و 880 میلیون
یکساله اردیبهشت 98 389،000 1،350،000 537 میلیارد و 300 میلیون
18 ماهه مهر 98 23،500 1،245،000 29 میلیارد و 257 میلیون
18 ماهه آبان 98 42،000 1،245،000 52 میلیارد و 290 میلیون
دو ساله فروردین 99 148،000 1،160،000 171 میلیارد و 680 میلیون
دو ساله اردیبهشت 99 260،000 1،160،000 301 میلیارد و 600 میلیون

منبع : خبرگزاری فارس 

ارسال نظر

تازه ها