کد خبر 13774

اخبار حاکی از این است که حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی کار 19.5 درصد افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، مطابق بخشنامه هیئت وزیران حداقل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده‌اند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۱۹.۵درصد افزایش یافت.

افزایش

 

ویدیو