کد خبر 11259

بانک مرکزی منتشر کرد

بانک مرکزی گزارشی از منابع و مخارج دولت در سه ماهه سوم سال 96 را منتشر کرد و در آن جزئیات هزینه ها و درآمدهای دولت را ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد" ، شماره 90 نشریه «نماگرهای اقتصادی» مربوط به سه ماهه سوم سال 1396 توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده است.

براساس مستندات آماری همین گزارش، بانک مرکزی میزان درآمدهای دولت را در سه ماهه سوم 1396 معادل 385.4 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است.

در این بخش میزان پرداخت های هزینه ای 560.3 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 193.6 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 224.0 هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت 204.3 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

دخل و خرج دولت

ارسال نظر

تازه ها