یکی از اعضای سابق کنفدراسیون صنعت ایران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده ای که مجلس تصویب کرده است گفت: این قانون…

تازه ها