با اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس می‌تواند تاحدودی به جبران کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۹ امیدوار بود.

تازه ها