معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

در واکنش به اعتصاب کامیون‌داران رئیس اتحادیه حمل و نقل بار ایران به کامیون‌داران پیشنهاد داده که کرایه حمل بار تا 20…

تازه ها