طبق اعلام پوری حسینی آنچه که سازمان خصوص‌ سازی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی اعلام کرده است 610 شرکت بود که هیئت…

تازه ها