قائم‌مقام وزیر آموزش و پرورش خبر می دهد:

قائم‌مقام وزیر آموزش و پرورش از واریز بخشی از معوقات خرید خدمات، حق‌التدریس، کمک هزینه مدارس مناطق محروم به حساب…

تازه ها