مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس:

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس، صریحا اعلام کرد که در درهم‌سازی سفارش‌های استیشن‌ها هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و…

تازه ها