سرپرست معاونت بازار بورس تهران

سرپرست معاونت بازار بورس تهران از ترمیم زیرساخت‌های سامانه معاملاتی بورس تهران بدون در نظر گرفتن عدد و رقم آن خبر داد.

تازه ها