کد خبر 94826

دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با «کاظم خاوازی»، وزیر جهاد کشاورزی و «جعفر سرقینی»، سرپرست وزارت صمت دیدار کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار کرد.

2020090812414827

20200908124147205

20200908124147565

20200908124147693

20200908124147895

20200908124148338

20200908124148388

20200908124148454

20200908124148518

ارسال نظر

تازه ها