کد خبر 94406

حجم ویدیو: 3.48M | مدت زمان ویدیو: 00:00:47

شهر مالمو در سوئد پس از اهانت وقیحانه یک راست گرای افراطی و هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم صحنه ناآرامی و اعتراضات شد.

ارسال نظر

تازه ها