کد خبر 40484

اگر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بخواهند در قامت بخش خصوصی این پرچم را عهده دار شوند باید در این مسیر گام بردارند که بعنوان مجلس تخصصی ، برنامه وزرای مرتبط دولت ها را با ماموریت محول شده خود بررسی و رای اعتماد داده و بعنوان ناظر در طول فعالیت رصد نماید.

سعید آهنگران 

کارشناس کمیسیون انرژی اتاق تهران

اتاق بازرگانی ، جایگاهی برای پارلمان بخش خصوصی، جایگاهی برای صدای صاحبان و ذینفعان صنعت، بازرگانی ، خدمات و کشاورزی ، جایگاهی برای أشخاص حقیقی ، حقوقی، صنفی. همه این القاب را می توان به این نهادی که بیش از یکصد سال قدمت دارد، نامگذاری نمود. 

اما 

ایا این جایگاه توانست این نام ها را در اذهان ماندگار ، این پیوند را مستحکم و نقش آفرینی نماید؟ 

این نهاد با سابقه و دارای شبکه مناسب در سراسر کشور اولین ماموریت ان از این القاب و انتظارات جامعه تخصصی، صیانت از صاحبان و مجریان فکر، کار و سرمایه بخش خصوصی است . 

حال برای تحقق این ماموریت مهم ، این نهاد نیازمند چه افرادی است؟ نیازمند چه ابزارهایی است؟ نیازمند چه استراتژی و برنامه ای است؟ 

در این یادداشت بسیار کوتاه قصد بررسی و پاسخ به سوالات مطرح شده و ذکر نظرات متخصصین را ندارم ، 

حتما اگر زمان مجال دهد تا قبل از انتخابات بدان خواهم پرداخت ، اما بر حسب حضور کمتر از نیم دهه در بین نمایندگان این نهاد در صحن علنی، کمیسیون ها و جلسات مشترک ، به این موضوع پی بردم که متاسفانه این نهاد اگرچه شاید بخواهد به ماموریت خود جامه عمل بپوشاند ، اما وقتی هیچ تاثیری در انتصاب و انتخاب تیم اقتصادی دولت ندارد چگونه می تواند؟؟ 

همواره شاهد بوده ایم که رای اعتماد مجلسیان اغلب رنگ بوی سیاسی و جناحی دارد و بدلیل زمان محدود و سایر مسائل کمتر به برنامه ها توجه می شود و مهمتر آنکه با فرض رعایت ، وزیر محترم رای که اورد تمام است، تمام . 

نتیجه گیری کنم : 

اگر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بخواهند در قامت بخش خصوصی این پرچم را عهده دار شوند باید در این مسیر گام بردارند که بعنوان مجلس تخصصی ، برنامه وزرای مرتبط دولت ها را با ماموریت محول شده خود بررسی و رای اعتماد داده و بعنوان ناظر در طول فعالیت رصد نماید. آن موقع هست که وزارتخانه از این نهاد به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی حساب برده و حساب پس می دهد. 

البته یادمان نرود که در حال حاضر حدود ٢٠ درصد اقتصاد کشور را بخش خصوصی واقعی در اختیار دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها