کد خبر 32990

بررسی بنیادین صنعت پتروشیمی ایران

پتروشیمی مبین(مبین)

مبین یکی از بزرگ ترین و متمرکزترین واحدهای یوتیلیتی در خاورمیانه است که پتروشیمی های زاگرس،پردیس، جم و پارس مشتریان عمده محصولات آن هستند. اکسیژن با 17 درصد، بخار  با 15 درصد و برق با 14 درصد ازجمله محصولاتی به شمار می رود که در شش ماهه نخست سال جاری بیشترین فروش را داشته اند. در نیمه ابتدایی امسال نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها بر اساس نرخ 7700 تومانی سامانه نیما بوده است و پیش بینی شرکت نرخ 7500 تومانی را برای نیمه دوم سال می باشد.

در بحث فروش و تغییرات نرخ گاز تنها بهای گاز مصرفی برای پتروشیمی مبین می تواند در سودسازی تاثیرگذار باشد و در بخش فروش به سایر بخش ها تاثیرگذاری منفی یا مثبتی متوجه پتروشیمی مبین نیست چرا که در این بخش مبین تنها واسط میان شرکت ملی گاز ایران و واحدهای پتروشیمی دیگر می باشد. در سه ماهه اول نرخ گاز طبیعی 132 تومان بود که این رقم با افزایش 15 درصدی در سه ماهه دوم سال مواجه شد و آن گونه که پیش بینی می شود در نیمه دوم سال باید منتظر افزایش 50 درصدی در نرخ گاز باشیم. کل مبلغ فروش نیمه اول سال 2499 میلیارد تومان ذکر شده و پیش بینی ها برای این رقم در نیمه دوم سال معادل 3342 میلیارد تومان است.

پتروشیمی فجر(بفجر)

اولین ریسکی که شرکت با آن مواجه است بدهی ارزی بابت تسهیلات دریافتی از بانک ها و هم چنین بدهی 21 میلیون یورویی و 89 میلیون درهمی به هلدینگ خلیج فارس است؛ بدین ترتیب 93 درصد بدهی های این شرکت به هلدینگ خلیج فارس می باشد. لذا هر گونه نوسان ارزی برای فجر تهدید جدی به شمار می رود.

بیشترین درآمد فروش در دوره شش ماهه سال جاری از طریق فروش برق، بخار و آب RO به دست آمده  هم چنین در دوره مورد بررسی کل درآمد حاصل از فروش 816 میلیاردتومان بوده است و پیش بینی فجر برای شش ماهه دوم 779 میلیارد تومان می باشد.

نکته:درآمد و سودسازی پتروشیمی های یوتیلیتی نظیر مبین و فجر وابسته به فعالیت سایر واحدهای پتروشیمی است و از این رو میزان فعالیت و تولید محصول آن ها تعیین کننده اصلی در کسب درآمد و سود یوتیلیتی ها خواهد بود. 

 

ارسال نظر

تازه ها