کد خبر 102165

نشست خبری پنج تشکل بزرگ صنعت احداث برگزار شد:

در آخرین روز دیماه 1399 نشست خبری پنج تشکل بزرگ صنعت احداث کشور در سالن کنفرانس سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد. در این نشست، علاوه بر تعدادی از نمایندگان رسانه های گروهی و مدیران شرکت های فعال در طرح های عمرانی و زیربنایی، نمایندگان پنج تشکل بزرگ مرکب از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران (دکتر حمیدرضا سیفی)، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران (مهندس بیژن سعیدآبادی)، سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران (مهندس همایون ابراهیمی)، انجمن شرکت هاى نفت، گاز و پتروشیمى ایران (مهندس محمدرضا طبیب زاده) و انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی کشور (مهندس جمشی شیخ اکبری ) حضور داشتند.

     در ابتدای این نشست مهندس همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران که مسوولیت میزبانی و مدیریت نشست را نیز به عهده داشت، به حاضران خوشامد گفت و پس از معرفی اعضای پنل، محورهای تعییین شده برای نشست را تشریح کرد و از نمایندگان رسانه های جمعی خواست که پرسش ها و ابهامات در بارة هر یک از محورهای همایش را مطرح کنند تا توسط نمایندگان تشکل های مزبور پاسخ داده شود. در ادامه جلسه، پرسش های رسانه ها مطرح شد و نمایندگان تشکل های حاضر در جلسه نیز حسب اطلاعات و مسوولیت های خویش به سوالات آنان پاسخ دادند.

     برخی از مهمترین نکات و سوالاتی که در این نشست مطرح شدند، به شرح زیر می باشند: نقش و جایگاه شرکت های پیمانکاری و موسسات مهندسی مشاور بخش خصوصی و صنعت احداث در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای طرح های زیربنایی به منظور استفادة بهینه از منابع ملی و افزایش سطح رفاه و بهره مندی عمومی در راستای اهداف برنامه های مزبور- کم و کیف موانع و مشکلات پیش روی فعالان حوزه های فنی و مهندسی، به ویژه در رابطه با دولت و نهادهای حاکمیتی به عنوان کارفرمای اصلی طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی، همچون بی توجهی به قوانین و مقررات بالادستی ناظر بر اجرای طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور، ایجاد انحصارهای مخرب و غیررقابتی کردن بازار خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج، دخالت های تصدیگرانه در اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی، سیاستگذاری های غیر اصولی و غیر عادلانه، رفتارهای تحکم آمیز و سلطه طلبانه با فعالان بخش خصوصی، تفسیر به رآی مقررات و قوانین، عدم مشورت و بی توجهی به نظریات کارشناسی و خواسته های منطقی و قانونی فعالان پروژه های فنی و مهندسی و عدم پایبندی به تعهدات و ایفای وظایف قانونی خود در قبال فعالان طرف قرارداد که در مجموع، فضای کسب و کار و فعالیت برای اکثر شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و صنعت احداث را نامطلوب و غیر قابل قبول نموده و بسیاری از آنها را نیز عملاً در معرض آسیب های فراوان تا مرز ورشکستگی و نابودی قرار داده است.

11 (2)

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها