کد خبر 76205

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تصاویر هوایی منتشر شده از آتش سوزی گسترده در استرالیا نشان می دهد که چگونه حریق بیش از ۸ میلیون هکتار را در سراسر این کشور طعمه خود کرده است.

 

 

 

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 • تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی گسترده استرالیا‎

 

ارسال نظر

تازه ها