کد خبر 69585

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، بامداد جمعه ۱۷ آبان ۱ حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی را لرزان

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، بامداد جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی را لرزاند. این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد. تاکنون ۵ نفر فوتی در روستای ورنکش و 312 نفر مصدوم در روستاهای شهرستان میانه گزارش شده است.

خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 • خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش

 

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 •  

 •  

 •  

 •  

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 • خسارت های زلزله 5.9 ریشتری در شهرستان میانه

 

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 •  

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • مصدومان حادثه زلزله در بیمارستان میانه

 • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها

  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
  • حضور شبانه مردم میانه در خیابان ها
ارسال نظر

تازه ها