کد خبر 43905

طبق جدیدترین خبر از دادگاه هیات منصفه مطبوعات برای سات های خبری فردا و انتخاب، این دو پایگاه خبری متهم شناخته شده اما فردا تخفیف شامل او شد ولی فردا خیر.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از ایسنا، احمد مومنی راد گفت: در جلسه امروز به پرونده مدیرمسوول پایگاه خبری فردا با اتهام توهین رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم این پرونده مجرم دانست و با اکثریت آرا از سوی هیات منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

وی افزود: همچنین در  جلسه امروز دادگاه، به پرونده مدیرمسوول سایت خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت بانک پارسیان رسیدگی شد که هیات منصفه با اتفاق آرا مدیر مسوول این سایت را مجرم دانست و به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست.

 

ارسال نظر

تازه ها