کد خبر 36854

مرکز آمار ایران از پایان موازی کاری با بانک مرکزی در تولید و انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی خبر داد.

به نقل از مرکز آمار ایران، پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.

 همچنین موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:

١) حذف موازی کاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی “  به اتفاق آرا   تایید شد.

٢) شاخصهای قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

٣) مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشوراست.

 

ارسال نظر

  • ناشناس

    0 0

    Fا سلام
    متاسفانه مرکز آمار که خود آغازگر موازي کاري در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بوده، اکنون مدعي مضرات آن براي کشور است و اثبات خود را در نفي ديگران جستجو مي کند. اين عزيزان بهتر است به جاي طرح موضوعات انحرافي، جزئيات محاسبه رشد اقتصادي را منتشر کنند تا افکار عمومي بداند شيوه ايشان اصولا مبناي علمي دارد يا خير؟

تازه ها