کد خبر 32926

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شرایط هوای تهران را در 9 ایستگاه در حالت اضطرار اعلام کرد و گفت تا ساعات دیگر شرایط هوای تمام نقاط تهران به حالت اضطرار می رسد.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ناسالم بودم هوای تهران در روز گذشته و شرایط اضطرار امروز هوای تهران خبر داد و گفت این شرایط از 18 ایستگاه کنترلی کیفیت هوا، 9 دستگاه حالت اضطرار را اعلام کرده اند که تا ساعات دیگر این آلودگی و شرایط به دیگر نقاط هم می رسد.

شاخص آلودگی هوا 144 است در حالی که استاندارد شاخص کیفیت هوا باید 100 باشد.

ارسال نظر

تازه ها