کد خبر 15601

به گفته بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش مراحل بازجویی از ناظم متخلف و آزار رسان دبیرستان غیردلتی معین از امروز آغاز شده است و طی دو روز شنبه و یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت. هم چنین مدیر این دبیرستان نیز به دلیل قصور در انجام وظایفش و عدم نظارت کافی عزل شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، مشاور و بازرس ویژه آموزش و پرورش از شروع بازجویی از ناظم متخلف مدرسه معین خبر داد و بیان داشت بازجویی تا یک شنبه هفته آینده ادامه می یابد. 

حسین بزرگی زاده  در خصوص وضعیت بررسی پرونده ماجرای مدرسه منطقه 2 شهر تهران اظهار کرد: فرآیند بازجویی متهم باید انجام شود و امروز اولین جلسه بازجویی او برگزار شده است و شنبه و یک شنبه نیز جلسات دیگری خواهد داشت.

وی افزود: تا زمانی که نتایج بازجویی مشخص نشود ما نمی‌توانیم به طور دقیق اظهار نظر کنیم، معمولا متهم انکار و شاکی اصرار می کند و آن کسی که باید واقعیت را تشخیص دهد بازجو است که روند بازپرسی را انجام می‌دهد.

مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش در پرونده آزار و اذیت دانش‌آموزان یکی از مدارس شهر تهران، گفت: طی تماسی که با بازپرس پرونده داشتیم به ما گفتند تا روز یک شنبه هفته آینده باید صبر کنیم امروز متهم بازجویی شده و شنبه و یک شنبه نیز خانواده دانش آموزان حضور خواهند یافت و بعد نتایج قطعی مشخص خواهد شد.

بزرگی زاده بیان کرد: آموزش و پرورش مصر است از حیثیت دانش‌آموزان و مدارس دفاع کند و اگر اتفاقی صورت گرفته باشد در حد این حادثه قاضی مجازات تعیین خواهد کرد. همچنین آموزش و پرورش مدیر مدرسه متخلف را تغییر داده و ناظری در مدرسه مستقر شده تا امتحانات دانش‌آموزان در امنیت برگزار شود و آنها مشکلی نداشته باشند.

وی در خصوص قصور مدیر مدرسه در این ماجرا عنوان کرد: احتمال اینکه مدیر مدرسه در جریان موضوع بوده بسیار ضعیف است و او باید مراقبت و نظارت بیشتری را اعمال می‌کرد تا این اتفاق رخ ندهد و به دلیل همین ضعف نظارت‌ها در انجام وظایفش عزل شده است.

منبع:تسنیم

 

ارسال نظر

تازه ها