طبق آخرین گفته های سازمان هاشناسی هوای شمال غرب کشور مانند آذربایجان غربی و شرقی، ارومیه، کردستان همچنان با بارش برف و…

تازه ها