در مشهد بر اثر یک سهل انگاری یک جرتقیل برسر مردم فرود آمد و باعث مرگ دو کودک و دو زن شد.

تازه ها