مدیر سازمان رسانه های تصویری از تعطیل شدن کامل این مجموعه خبر داد.

تازه ها