طبق گزارش هایی که حسام نواب صفوی وکیل پرونده حادثه واژگونی اتوبوس منتشر کرده است اولین جلسه دادگاه به نفع خانواده…

تازه ها