یک کوهنورد ایرانی در مسابقات جهانی کوهنوردی مدالجهانی کوهنوردی را از آن خود کرد.

تازه ها