کد خبر 97392

شرکت سایپا آذین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 369,289 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سایپا آذین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 369,289 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

«خاذین» با سرمایه ثبت شده 2,645,692 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,613,112 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها