کد خبر 82142

بررسی شد

بررسی درآمدی شرکت‌های تولیدکننده سیمان در بورس اوراق بهادار طی دی و بهمن‌ماه نشان می‌دهد از میان تمامی آن‌ها 15 شرکت با افزایش درآمد و 10 شرکت با کاهش درآمد در بهمن نسبت به دی رو به رو بوده‌اند.

بررسی درآمد سیمانی‌ها در دی و بهمن نشان می‌دهد سکرد با افزایش 127 درآمد در بازه زمانی دی تا بهمن‌ماه بیشترین رشد درآمد را داشته است.ساراب، سشرق و سغرب پس از سیمان کردستان افزایش درآمد بیش از 30 درصدی رقم زده‌اند. ساروم با افت 50 درصدی درآمد ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و پس از آن سهگمت و سنیر نیز افت‌های بیش از 30 درصدی داشته‌اند. 

سیمان

 

ارسال نظر

تازه ها